Frequently Asked Questions

Overal ter wereld worden we blootgesteld aan “natuurlijke” straling.
Tijdens een overzeese vlucht is die blootstelling beduidend hoger.

Medische röntgenstralen, aangewend om tot een betere diagnose te komen, worden gebruikt bij :

 • klassieke röntgenopnames
 • mammografie
 • CT-scan

Bij echografie en NMR worden geen röntgenstralen gebruikt.
De radioloog, de röntgentechnieks, doch ook de moderne apparatuur, zullen ervoor zorgen dat U de laagst mogelijke dosis krijgt.
Bij patiënten met een hoog risico, nl. zwangeren en jonge kinderen, zal men enkel in zeer strikt afgelijnde gevallen, röntgenstralen gebruiken.
Daarom : gelieve elke zwangerschap, of vermoeden van zwangerschap, aan de radioloog te melden.
Bij geplande contrastonderzoeken (IVP) steeds een bestaande allergie meedelen.

 • U krijgt een kaartje mee, hierop staat een codenummer vermeld, noodzakelijk om de beelden on-line te kunnen bekijken via https://radiologieantwerpennoord.be.
 • De resultaten worden in de loop van de dag na het onderzoek electronisch doorgestuurd naar de verwijzende arts.

Nuchter: 6 uur niet eten en drinken!

 • echografie van de buikorganen
 • Contrastonderzoeken : maag & darm, nieren (I.V.P.)

Volle blaas: 4 uur voor het onderzoek niet plassen!

 • echografie onderbuik (=gynecologische organen & blaas)
 • Gemakkelijke kledij & ondergoed (liefst zonder metaal)
 • zo weinig mogelijk juwelen
 • Bij mammografie geen bodylotion gebruiken

Onze dienst past het “derde betaler”-systeem toe (patiënt dient met het ziekenfonds in regel te zijn en in het bezit te zijn van zijn/haar identiteitskaart), u dient dus enkel de eigen bijdrage te betalen. Uw mutualiteit betaalt het resterende bedrag dat afhankelijk is van de uitgevoerde onderzoeken.

 • Cash
 • Bancontact
 • Identiteitskaart / kids-ID
 • Aanvraagformulier van de verwijzende arts (voor screeningsmammografie in het kader van het bevolkingsonderzoek volstaat de uitnodiginsbrief)
 • Klevertje van de mutualiteit (indien mogelijk)

Het aanvraagformulier is absoluut noodzakelijk om terugbetaling te krijgen van Uw mutualiteit!

 • Via de website. Vul de gevraagde gegevens correct in. U krijgt een bevestigingsmail van uw gemaakte afspraak. Mogen we U vriendelijk vragen bij annulatie ons tijdig (telefonisch) te verwittigen.
 • Telefonisch: +3235420757